ติดต่อสอบถาม

 

ติดต่อสอบถาม :

งานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel : 1524 e-Mail : noc@nu.ac.th , website https://citcoms.nu.ac.th

 

475 total views, 2 views today