บริการระบบ E-Mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร การเรียน การทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ โดยใช้ Password เดียวกันกับ User Account ของมหาวิทยาลัย

บริการระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร การเรียน การทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ โดยใช้ Password เดียวกันกับ User Account ของมหาวิทยาลัย

Office 365
สำหรับการใช้งาน Microsoft Office 365
บุคลากร @nu.ac.th
นิสิต @nu.ac.th
Google Workspace for Education
สำหรับการใช้งาน Google Workspace for Education
บุคลากร @nu.ac.th
นิสิต @nu.ac.th

ติดต่อสอบถาม :

งานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

Tel : 1524 E-Mail : noc@nu.ac.th , website https://citcoms.office.nu.ac.th

Update 11-01-2567