บริการระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร การเรียน การทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ โดยใช้ Password เดียวกันกับ User Account ของมหาวิทยาลัย

บริการระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร การเรียน การทำงาน
ได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ โดยใช้ Password เดียวกันกับ User Account ของมหาวิทยาลัย

Microsoft 365
สำหรับการใช้งาน Microsoft Office 365
บุคลากร @nu.ac.th
นิสิต @nu.ac.th
Google Workspace for Education
สำหรับการใช้งาน Google Workspace for Education
บุคลากร @nu.ac.th
นิสิต @nu.ac.th

ติดต่อสอบถาม :

งานบริการเทคโนโลยี กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

Tel : 0-5596-1524
e-Mail : helpdesk@nu.ac.th
Website : https://citcoms.office.nu.ac.th

Update 06-06-2567