ติดต่อสอบถาม

ช่องทางการติดต่อ

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Address
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
Phone
1524
Email
noc@nu.ac.th

ติดต่อสอบถาม :

งานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel : 1524 e-Mail : noc@nu.ac.th , website https://citcoms.nu.ac.th

 562 total views,  4 views today