บริการระบบอีเมล์

NU Mail  Services

 

NU Mail Services เป็นบริการระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับระบบ Cloud Services ระดับโลกอย่าง Microsoft Office 365 และ Google Workspace for Education

เพื่อเสริมประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร การเรียน การทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์การสื่อสาร โดยจะมี Password เดียวกันกับ  User Account ของมหาวิทยาลัย

สิทธิประโยชน์ ของ Microsoft Office 365 และ Google Workspace for Education

e-Mail : Microsoft Office 365
พื้นที่เก็บ e-Mail ขนาด 50GB
เก็บไฟล์ Online ด้วย One Drives   ไม่จำกัดพื้นที่
ทำงานเอกสาร Office Online ด้วย Word , Excel , Powerpoint และ Onenote
จัดทำ Website หรือ Portfolio ของตัวเองได้
สร้างช่อง VDO ของตัวเองได้
สร้างกลุ่ม Social การเรียนรู้ด้วย Yammer
e-Mail : Google Workspace for Education
พื้นที่เก็บ e-Mail และ เก็บไฟล์ Online ด้วย Google Drive  ไม่จำกัดพื้นที่
ทำเอกสาร Online ด้วย  Google Docs และแบ่งปันการทำงานร่วมกัน ได้ถึง 50 คนพร้อมกัน
ประชุม Online  ผ่าน Google Hangout 12 คนพร้อมกัน
นัดหมาย จัดตารางการทำงาน ด้วย Google Calendar  มีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS ทุกเครือข่ายฟรี
สร้าง Channel VDO ของตัวเองผ่าน Youtube
จัดทำ Website และ e-Portfolio เก็บผลงานตอนเรียน โดยไม่ต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ ด้วย Google Site
Social กับกลุ่มเรียน ด้วย Google Plus
จัดทำ Class การสอบ Online  ด้วย Google Classroom

สำหรับนิสิต 

นิสิตสามารถตรวจสอบ User สำหรับการใช้งาน e-mail ทั้ง 2 ระบบ  ได้ที่หน้าระบบทะเบียนออนไลน์

โดยทั้ง 2 ระบบจะมีชื่อ  User ที่เหมือนกัน  แต่จะมีความแตกต่างกันที่ Domain

ซึ่ง  e-Mail : Microsofe Ofice 365           อยู่ภายใต้ Domain:    @nu.ac.th

e-Mail : Google Apps for Education  อยู่ภายใต้ Domain:   @email.nu.ac.th

สำหรับบุคลากร 

จะได้รับ e-Mail  ที่เป็นชื่อ User เดียวกันกับ User Account ของมหาวิทยาลัย และใช้ Domain: @nu.ac.th   ซึ่งการเข้าใช้งาน

ในครั้งแรกเพื่อให้ e-mail ทั้ง 2 ระบบ มี Password เดียวกัน  ควรทำการรีเซต Password  โดยการเปลี่ยน Password

(https://password.nu.ac.th/)  เพื่อทำการตั้งค่าการใช้งานให้มี Password เดียวกัน

สำหรับ Microsoft Office 365 จะสามารถใช้งานได้เลย  แต่สำหรับ Google Apps for Education ต้องการตั้งค่าเพิ่มเติม

 11,280 total views,  16 views today